linkit  >>  hoitomuodot
.01 etusivu
.02 yritys
.03 henkilöstö
.04 hoitomuodot
.05 hinnasto
.06 yhteystiedot

.00 Palvelut
 • Fysioterapia
 • Klassinen Hieronta
 • Urheiluhieronta
 • Neula-akupunktio
 • Hermoratahieronta
 • Lihaskalvohieronta
 • Kinesioteippaus
 • MDT- menetelmä
 • Lahjakortit
 • hoitomuodot

  Fysioterapia

  Fysioterapia

  Fysioterapialla pyritään vaikuttamaan ja korjaamaan tuki- ja liikutaelimistön ongelmia. Venyttelyllä, hieronnalla ja mobilisoinnilla parannetaan nivelten liikkuvuutta ja pehmytosien elastisuutta ja siten koko kehon toimintaa.

  Fysioterapiaan kuuluvilla hoidoilla (mm. lämpö- ja kylmähoidot sekä sähköhoidot) poistetaan kipua ja niitä käytetään potilaan tarpeiden ja etujen mukaisesti.

  Klassinen Hieronta

  Klassinen Hieronta

  Hieronta vilkastuttaa verenkiertoa sekä imunesteen (lymfan) kulkua, rentouttaa lihaksia helpottaen jännityksistä johtuvia kiputiloja. Hieronnalla on myös keskushermostoa rauhoittava vaikutus.

  Urheiluhieronta

  Urheiluhieronta

  Urheiluhieronta käsittely ei sinänsä suuresti eroa klassisesta hieronnasta. Urheilu vaatii kuitenkin lajikohtaista tietämystä, tietämystä harjoittelun-
  perusteista sekä hieronnan vaikutuksesta harjoit-
  teluun sekä urheilusuoritukseen. Nykyisin monet liikkuvat varsin runsaasti harrastajatasollakin, tällöin myös urheiluhieronta toimii hoitona loistavasti.

  Urheiluhieronnan tavoitteita:
  - Palautumisen edistäminen
  - Vammojen ennalta ehkäiseminen
  - Vammojen parantumisen nopeuttaminen
  - Sidekudoksen elastisuuden parantaminen
  - Lihaskireyden aikainen toteaminen
  - Yleinen rentoutuminen

  Neula-akupunktio

  Neula-akupunktio

  Neula-akupunktio on ikiaikanen kiinalainen hoitomenetelmä, joka auttaa esimerkiksi kroonisiin lihassärkyihin, päänsärkyyn, migreeniin ja vaikkapa raskauden aiheuttamiin selkäkipuihin.

  Neula-akupunktio on perifeeristä stimulaatiota, joka vaikuttaa sekä somaattiseen että autonoomiseen hermostoon, vapauttaa opioideja, seratoniinia ja endorfiinejä, jotka vähentävät kipua ja tuovat samalla raukean hyvänolon tunteen koko kehoon.

  Hermoratahieronta

  Hermoratahieronta

  Poikkeaa tekniikoiltaan klassisesta hieronnasta siinä, että hermoratahieronnassa ei käsitellä lihasta eikä jännealueita vaan voimakkaalla hierontaotteella ärsytetään hermorataa, aku- tai triggerpisteitä tai lihasaitioita. Voimakas mekaaninen ote vapauttaa perifeerisiä hermopinteitä ja laukaisee kipua sekä jännitystä.

  Hermoratahieronta ja klassinen hieronta voidaan myös yhdistää, jotta saataisiin mahdollisimman monimuotoinen vaikutus.

  Lihaskalvohieronta

  Lihaskalvohieronta

  Lihaskalvohieronnan lähtökohtaisena tarkoitus on vähentää kipua. Lihaskalvohieronnassa mekaa-
  nisella käsittelyllä aiheutettaan paineärsytystä lihaskalvolle, jolloin kipuhermojen aktiivisuus vähenee ja kipu käsiteltävältä alueelta helpottaa.

  Lihaskalvohierontaa käytetään lihasten kiputiloihin, nivelsideongelmiin, jänteisiin ja näiden rappeumiin sekä rasituskipuihin. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten kiputilat herkistävät lihaskalvojen kipupäätteitä, jolloin lihaskalvo aristaa voimakkaasti. Tutkimuksissa onkin todettu, että jos kipu saadaan helpottumaan, aristus vähenee.

  Kinesioteippaus

  Kinesioteippaus

  Kinessiotaippausta käytetään lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohtentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa.

  Kinesioteippaus on luonteeltaan sensoorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyvän aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin.

  MDT- menetelmä

  MDT- menetelmä

  Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden alalysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio- imiö on kliinisesti havannoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

  © Fysikaalinen Hoitolaitos Ja Urheiluhierontakeskus Juha Mykkänen Oy | tmproduct